247Truyen.com

Truyện đứng đầu của tháng

Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Ất Nữ Bạch Nhã Nhã

Chương 56: Chương 53 Last updated : 24-Mar-2017 01:58 View : 436
Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 52: Chương 52 Last updated : 24-Mar-2017 01:58 View : 966
Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 126: Chương 126 Last updated : 24-Mar-2017 01:58 View : 368
Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Chương 95: Chương 69 Last updated : 24-Mar-2017 01:58 View : 964
Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi

Chương 226: Chương 224 Last updated : 24-Mar-2017 01:58 View : 1,798
Diễm Phu Nhân

Diễm Phu Nhân

Chương 112: Chương 97 Last updated : 24-Mar-2017 01:58 View : 1,209
Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 294: Chương 281 Last updated : 24-Mar-2017 01:58 View : 2,005
Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

Q.1 - Chương 55: Chương 55 Last updated : 24-Mar-2017 01:58 View : 655
Vô Diện Công Chúa

Vô Diện Công Chúa

Chương 5: Thấu hiểu Last updated : 23-Mar-2017 21:57 View : 72
Thiên Ý

Thiên Ý

Q.1 - Chương 109: Thí Luyện Kết Thúc Last updated : 23-Mar-2017 19:38 View : 1,358
Thể loại
Mới cập nhật Mới tạo Xem nhiều nhất
ALL Hoàn thành Đang cập nhật
ALLBách HợpDị Giới
Dị NăngHuyền HuyễnKhoa Huyễn
Kiếm HiệpLịch SửNgôn Tình
Nữ CườngNữ PhụQuân Sự
Sắc HiệpTiên HiệpTiểu Thuyết
Trinh ThámTrọng SinhTrọng Sinh
Truyện MaTruyện TeenVõng Du
Xuyên KhôngĐam MỹĐô Thị